Veteran kjøretøy

Gamle biler og motorsykler finnes det mange av i verden. Det sier seg vel nesten selv med så mye kjøretøy som ruller rundt på veinettet over hele verden. Men heldigvis blir mange av de bilene som er gamle destruerte og hogd opp til småbiter og kanskje gjenvunnet som andre ting. Men det finnes biler som blir tatt vare på og nesten stiger i verdi jo eldre de blir. Og det finnes mange «Reodor Felgen» ute i verden som skrur og mekker på slike biler og skaper fantastiske gjensyn med tidligere biler.

Veteranbiler

Hovedkravet for at en bil eller et kjøretøy skal være en veteran så må det være minst 30 år gammelt. Det finnes flere krav, men det skal jeg komme tilbake til litt senere. Men det er jo mer enn bare biler som har interesse. Lastebiler og motorsykler har samme interesse hos veldig mange. Det er de samme reglene som gjelder der også – altså alderen som er hovedkravet.

Så vi skal «ikke lenger tilbake enn» til slutten av 80 tallet for å kunne kalle et kjøretøy for veteran i dag. Og da begynner det å bli veldig mye å velge i. På denne tiden hadde jo kvaliteten på bilene steget ganske drastisk i forhold til de «gamle» bilene fra kanskje -60, -50 og enda lenger tilbake. Men i hvert fall for min generasjon så er det biler fra 50 og 60 tallet som har noen verdi å gjøre noe med for å bevare og ha som veteranbiler.

Favoritter

Jeg kan ikke snakke for andre enn meg selv, men man kan jo også se trender på hva som er i markedet og hva man hører eventuelt leser om. Og skal man da snakke om noen biler som er favoritter, så må det være noen av de gamle amerikanske bilene fra nevnte 50 eller 60 tallet.  Men det er fortsatt utrolig mange å velge mellom så det er ikke lett å plukke ut en enkelt bil. Det samme gjelder jo også for lastebiler. I de tidligere årene så var det mye kombinasjons biler. Lettere lastebiler eller la oss kalle det for en mellomklasse fra personbiler og de helt store lastebilene. Pick up eller «trucks» som amerikanerne ofte kaller slike kjøretøy. Motorsykler kan jeg ikke like mye om, men det må være mye å velge i her også. Det er jo et like stort mylder av motorsykler som det er av biler. Men hva som er favoritt her vet jeg ikke enda, men med litt research så skal jeg nok finne en favoritt her også etter hvert.

Reodor Felgen

Det er mange som har nettopp det å restaurere gamle kjøretøy som hobby. Så det finnes mange gamle og nydelige kjøretøy rundt omkring i Norges land. Alt fra biler som har bare stått lagret fra de var kjørbare og oppgradert nå i «nyere» tid slik at de kan ferdes på veien. Men det er ikke alle som har det slik og det finnes garantert flere kjøretøy som står bortgjemt og kanskje glemt på for eksempel låver eller ulike lager rundt omkring i Norge.

Reodor Felgen

© 2021 Norwegian hammer works