Verdens første biler

Dersom man skal skrive om gamle biler så er det utrolig mye å velge mellom. Biler har det jo blitt lagd i over 130 år. Greit nok at bilene den gange ikke kan sammenliknes med noe av det vi forbinder med biler i dag, men det var biler det også. Den aller første bilen var en trehjuling og rullet første gangen ut i 1885. Det var Mr. Benz som var først ute med å få patent på en bil. Det skjedde året etter at han hadde rullet ut sin trehjuling for første gang.

Den aller første

Det er Tyskeren Carl Benz som har patent på den aller første bilen i verden. Men som i mange andre tilfeller så står det en dame bak (uten at jeg skal spesifisere det enda mer). Så er det også i dette tilfellet. Uten Fru Benz hadde han muligens ikke klart dette. Det var nemlig hun som stod for finansieringen av den første bilen.

Den aller første

Den første bilen ble produsert i 25 eksemplarer før den gikk over i historien. Som nevnt så hadde denne bilen kun tre hjul, og den hadde en motor som hadde oppunder en eneste hestekraft. Toppfarten skal visstnok ha vært 15 kilometer i timen.

Før den første

Allerede 200-250 år før Carl Benz tok patent på det som regnes som verdens første bil ble det gjort forsøk på noe som kan minne om en bil. Det betegnes som et kjøretøy, og den eldste kjente er fra midt på 1600 tallet. Den som først er kjent for å ha lagd et slikt kjøretøy er Ferdinand Verbiest. Hans kjøretøy var drevet fremover av damp. Over på 1700 tallet ble det gjort flere forsøk på å få til kjøretøy. Den som skal ha lykkes best og klart å bygge et kjøretøy som er franskmannen Nicolas-Joseph Cugnot. Han klarte i 1769 å komme frem til et dampdrevet kjøretøy som klarte hele seks kilometer i timen. To år senere skal han ha bygd et nytt kjøretøy som var så raskt at han ikke klart å styre det, men kjørte i fjellveggen og sto for verdens første bilulykke. Men det er en del av disse kjøretøyene som absolutt er foranledningen til dagens moderne kjøretøy.

De andre store navnene

Selv om det er Benz som har patentet på den første bilen, så er det mange store navn i forbindelse med de første bilene i verden. Mange tror at det er Ford som var første ute, men han var vel heller ute med å første serieprodusere sin T-Ford. Men dette skjedde først en del år etter den aller første bilen.

Robert Bosch var med på å utvikle bilene den gangen med sitt tenningssystem. Han jobbet jo sammen med blant andre Thomas Edison. I motoren på bilene er det Rudolf Diesel som først kom med dieselmotoren. André Michelin sammen med sin bror utviklet det første gummihjulet til biler. Slik er det mange som har vært med å utvikle bilene til det de har blitt i dag. Men jo lenger frem i historien vi kommer jo mer kjent er det vel kanskje?

© 2021 Norwegian hammer works