Landbruksredskap og landbruksmaskiner

Dagens landbruk er i stor grad preget av mekanisert drift, altså bruk av maskiner og redskap som gjør jobben for bonden mer effektiv og lønnsom. Men slik vet vi jo at det ikke alltid har vært, i gamle dager var det flere mennesker knyttet til arbeidet – men krav til lønnsomhet og ikke minst utvikling av redskap og maskiner har endret dette. Vi skal nå se litt nærmere på noen sider av landbruket, og noe av det mest grunnleggende ved dagens bruk av redskap og maskiner.

Norge ingen produsent av traktorer

Jeg har tidligere skrevet litt om salg av traktorer i Norge, og hvilke produsenter som selger best her til lands. Man skulle kanskje tro at Norge kunne klare å produsere traktorer, men Norge har altså ikke noe historie på dette feltet. Tidligere var det ikke så mange traktormerker på markedet, men med årene har det stadig blitt flere og flere – og de siste årene har også Kina kastet seg inn i dette markedet.

Redskap for jordbearbeiding/planteproduksjon

Jordfresere, harver og ploger er eksempler på redskap som brukes innen jordarbeiding. Videre har vi også spredere for husdyrgjødsel og mineraler. Tynnemaskiner, tåkesprøyter, frukt- og åkersprøyter, høstmaskiner og maskiner for tresking. Som vi ser er det en rekke redskaper som skal til i landbruket, og dette er nok bare de mest vanlige som her er nevnt.

Maskiner brukt i husdyrhold

Eksempler på maskiner og innretninger som brukes innen husdyrhold, er typisk melketanker, melkemaskiner, Foringsautomater, til fjøs og høns samt gris, Forfordeler, klippemaskiner og gjødselskrapeanlegg. Også her produserer Norge en rekke produkter selv, slik som vi også gjør når det kommer til redskap som nevnt for jordbearbeiding og planteproduksjon. Men det er når det kommer til maskiner som traktorer men også skurtreskere, at vi importerer produktene.

En av verdens største produsent av redskap og landbruksmaskiner

Norske Kvernelandgruppen, er faktisk en av verdens største produsenter innen landbruksmateriell. Det er hovedsakelig innen såmaskiner, potetdyrkingsmaskiner, harver, ploger og fôrhøstere at bedriften på Klepp på Jæren er store. Produksjonen som foregår på Klepp, er i stor grad knyttet til ploger.

Norge langt fremme når det gjelder mekanisering av landbruket

Om vi sammenlikner oss med alle andre land i verden, ligger Norge langt fremme når det kommer til tettheten av arbeidsmaskiner og traktorer – og dette er så klart i forhold til hvilket areal vi har til jordbruk. Vi forsker og utvikler stadig nye maskiner og redskap, selv om mye av det nok faktisk blir produsert i utlandet på grunn av kostnadsnivået her til lands.  Forskningen foregår hovedsakelig på på Ås i Akershus, og på Blæstad i Hedmark. Sistnevnte sted er øremerket til forskning på økologisk landbruk, noe som mest trolig vil utvikles og økes mye i årene som kommer.Vi kommer nok til å se mer på landbruk og maskiner knyttet til dette, og kanskje se mer detaljert på spesifikke produkter og modeller av traktorer, skurtreskere og redskap. Hva kommer til å skje med landbruket vårt i fremtiden, ja det vil nok bare tiden kunne vise oss.

© 2021 Norwegian hammer works